Werkwijze woningontruiming Zwartblok

Na het maken van een afspraak komen wij vrijblijvend bij u langs om kennis te maken, de woning te bekijken en om een inventarisatie te maken van de te verrichten werkzaamheden.

Verder maken wij afspraken over de tijdsplanning waarop de werkzaamheden plaatsvinden en afgerond moeten zijn.

Binnen twee dagen ontvangt u een vrijblijvende offerte en onze algemene voorwaarden. mogelijker wijs maken ter plaatse een offerte als de situatie dit toe laat.

In deze offerte staat het nodige aantal uren voor het uitvoeren van de werkzaamheden, de reiskosten, de gemaakte afspraken en een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de bijkomende kosten.

Bij ons weet u dus al van te voren waar u aan toe bent.

Dat is duidelijk en helder.

Na goedkeuring van de offerte ontvangt u een contract en een planning van de werkzaamheden.

Hierna gaan wij aan de slag, waarbij wij vanzelfsprekend discreet te werk gaan, met respect voor al uw bezittingen en woning.

Waardevolle zaken die u over het hoofd heeft gezien, worden uiteraard geretourneerd.

Milieubeleid:

Woningontruiming Zwartblok voert de inboedel en de daarbij vrijkomende afvalstromen op een zo verantwoord mogelijke manier af.

Onder het motto ‘weggooien kan altijd nog’ zorgt woningontruiming Zwartblok zoveel mogelijk voor het herplaatsen van bruikbare goederen.

Een deel van de in de woning aanwezige inboedel zal door ons worden weggebracht naar veilinghuis of kringloop, voor kleding en inboedel die te goed zijn om weg te gooien zoeken wij een herbestemming of wordt op milieu vriendelijke wijze afgevoerd

Dat resulteert in:

  • Herplaatsing van bruikbare goederen
  • Zoveel mogelijk gescheiden aanbieden van glas, papier, karton, klein chemisch afval, textiel, groenafval,
  • bouwafval, hout en metalen
  • Hergebruik of recycling
  • Minder schadelijke stoffen in het milieu
  • Besparing op de kosten voor verwijdering en verwerking van afval

Ons streven is dat alles herbruik kan worden of zodanig wordt aangeboden bij de mileustraat dat het apart kan worden verwerkt.

Daarnaast werken we samen met containerbedrijven waarbij het milieu en dus het verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan.

Afval scheiden levert door minder restafval veel voordelen op. Dat betekent besparing van waardevolle nieuwe grondstoffen en energie en dat is goed voor het milieu. Voor nu en later…