top of page

Zorgkamer in Verpleeg- en verzorgingshuis ontruimen ?

Verpleeg- en verzorgingshuizen dwingen nabestaanden soms te snel een kamer leeg te halen na het overlijden van een dierbare. Vaak hebben ze daar zeven dagen de tijd voor maar die regel wordt lang niet altijd nageleefd.

Er is geen wettelijke termijn waarbinnen een kamer na het overlijden van een bewoner leeg moet zijn. Het verpleeghuis of verzorgingshuis bepaalt zelf de termijn.

U kunt als nabestaande in overleg met het verpleeghuis of verzorgingshuis afspreken wanneer de kamer leeg moet zijn.

Goed om te weten:

Na het overlijden van een bewoner krijgt de instelling nog 13 dagen een vergoeding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze dagen kan de instelling gebruiken voor het leegruimen en opnieuw inrichten van de kamer.

Nadat alle persoonlijk spullen door de familie/nabestaanden zijn weggehaald, wordt de zorgkamer c.q. verpleeghuiskamer door ons op respectvolle manier leeg geruimd. Alles in goed overleg met de verpleging en rekening houdende met de andere bewoners. Zo proberen wij de nabestaanden op dit vlak te ontlasten en de zorg van de ontruiming over te nemen. Woningontruiming Zwartblok is te bereiken op 035-6224216 of 06-50435378 of via het contactformulier

bottom of page